Waarom een RI&E?

Gezond en veilig werken, dat is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. We doen vaak al meer goed dan we ons beseffen. Denk aan nooduitgangborden, brandblussers of POP-gesprekken.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie helpt je om een overzicht te krijgen van de verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Daarbij voldoe je ook meteen aan je wettelijke verplichting, toch mooi meegenomen.

Een groot aandeel (40%) van het verzuim wordt veroorzaakt door psychosomatische klachten, daarom wordt er vaak direct een inventarisatie naar psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd, als aanvulling op de RI&E.

Wat is een RI&E?

De risico-inventarisatie en -evaluatie is voor werkgevers een verplicht onderdeel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te waarborgen en bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet dan ook schriftelijk worden vastgelegd.

In de RI&E moet een Plan van Aanpak zijn opgenomen, waarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moeten de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen in de RI&E.

De RI&E in 5 stappen
Stap 1: Inventarisatie

De eerste stap van het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie is het maken van een lijst met de risico’s en verbeteringen in jouw bedrijf. Hierbij kijken we ook naar factoren die werkplezier verhogen, en welke invloed die hebben op bijvoorbeeld werkdruk.

Stap 2: Evaluatie

Nadat de lijst met risico’s en verbeteringen in uw bedrijf opgesteld is, worden deze geëvalueerd.

Stap 3: Plan van Aanpak

Hierin wordt opgenomen welke maatregelen genomen kunnen worden om risico’s te beperken en verbeteringen door te voeren.

Stap 4: Toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie

De opgestelde RI&E wordt getoetst aan de wettelijke eisen en aan de verwachtingen van de organisatie (de toetsing moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde kerndeskundige, ik voldoe aan deze certificering).

Stap 5: Ga aan de slag

Bij deze laatste stap ga je aan de slag met de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Wat levert het je op?

✓ Inzichtelijk waar risico’s liggen en waar verbeteringen zijn aan te brengen

✓ Gericht plan met adviezen om deze risico’s aan te pakken en verbeteringen door te voeren

✓ Kostenbesparing op verzuim en ongevallen

✓ A nice place to work

Bel mij terug

Wil je weten wat een RI&E en een inventarisatie naar psychosociale arbeidsbelasting jouw bedrijf op zou kunnen leveren? Ik denk graag met je mee!